BLOG WITH SIDEBAR

05
Nis

IT KOMİTESİ

Adres Kodu sistemine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere kamu nezdinde sektörel menfaatlerin geliştirilmesi ve korunması adına IT çalışması gerektiren  her türlü faaliyete katılmak.

04
Nis

EĞİTİM KOMİTESİ

Sektör çalışanlarının niteliklerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, BTK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdindeki sektörel sertifikalandırma çalışmalarına katılarak yapılacak olan eğitimlerin plan ve programlarını oluşturma faaliyetlerinde sektör adına görüş belirtmek, müzakerelerde

04
Nis

GÜMRÜK KOMİTESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gümrük iş ve işlemleri hususunda sorunlara çözüm üretmek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak

04
Nis

POSTA-HUKUK KOMİTESİ

Sektörü düzenleyen mevzuat taslakları hakkında görüş oluşturmak, müzakerelere katılmak, sektörel sorunlara ilişkin başta kargo, posta ve lojistik sektörünün yoğun biçimde ilişkide olduğu Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BTK, Gümrükler Genel Müdürlüğü