POSTA-HUKUK KOMİTESİ

Sektörü düzenleyen mevzuat taslakları hakkında görüş oluşturmak, müzakerelere katılmak, sektörel sorunlara ilişkin başta kargo, posta ve lojistik sektörünün yoğun biçimde ilişkide olduğu Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BTK, Gümrükler Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli tüm görüşmeleri yapmak, sektörün çıkarlarının korunması için gerekli girişimlerde bulunmak