IT KOMİTESİ

Adres Kodu sistemine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere kamu nezdinde sektörel menfaatlerin geliştirilmesi ve korunması adına IT çalışması gerektiren  her türlü faaliyete katılmak.