GÜMRÜK KOMİTESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gümrük iş ve işlemleri hususunda sorunlara çözüm üretmek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak