BLOG WITH SIDEBAR

04
Nis

Çözüm Odaklı

Kargo, kurye, dağıtım ve lojistik işletmecilerinin sorunlarını çözecek önlemleri alır.

04
Nis

Dayanışma Ruhu Olan

Kargo, kurye, dağıtım ve lojistik işletmecileri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.

03
Nis

Saygın ve Güvenilir

Üyeleri arasındaki mesleki rekabetin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde oluşması için gereken önlemleri alır.

03
Nis

Akılcı

Sektörde verimliliğin artırılması için sempozyum, panel ve konferanslar düzenler. Katalog, dergi, gazete ve kitap yayınlar.

03
Nis

Çağdaş

Bakanlıklar, kamu kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve uzman şahıslarla temas kurar, bilgi alışverişinde bulunur.