Dayanışma Ruhu Olan

Kargo, kurye, dağıtım ve lojistik işletmecileri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.