Çağdaş

Bakanlıklar, kamu kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve uzman şahıslarla temas kurar, bilgi alışverişinde bulunur.