Akılcı

Sektörde verimliliğin artırılması için sempozyum, panel ve konferanslar düzenler. Katalog, dergi, gazete ve kitap yayınlar.