Kurumsal

Image

Başkanın Mesajı

Yaklaşık 40 yıldır e-ticaret dâhil olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin önemli oyuncularından biri olan Kargo, Kurye ve Dağıtım sektörü, son yıllarda yakaladığı teknolojik dönüşüm ve ivme ile ticari faaliyetlerin olmazsa olmaz kilit oyuncusu haline gelmiştir.

Bugün 200 binden fazla insanı istihdam eden, 50 binden fazla araç ve 15 binden fazla birim ile milyonlarca insana hizmet götüren sektörümüz, her yıl ekonomiye milyarlarca liranın kazandırılmasını sağlamaktadır.

Ekonomiye sağladığımız faydanın yanı sıra her zorlu günde milletinin yanında olduğunu ispatlayan sektörümüz, pandemi başta olmak üzere yaşanan her afette sırtlandığı yükü başarıyla taşımıştır. Sektörümüzle gurur duymamız için bu dahi yeterlidir.

M

Misyon

• Üyelerin verimliliğini artırıcı, hizmetlerin yürüyüşünde kamusal güvenliği ve saygınlığı sağlayıcı tedbirler almak,

• Kargo, kurye ve lojistik işletmeciliği ilke ve politikalarını yerleştirir, geliştirir ve hizmet normlarının gerektirdiği insan gücü

daha fazlasını göster

potansiyelinin talep gereklerini ve dinamizmini sağlayıcı önlemler almak,

• Kargo, kurye ve lojistik potansiyelinin devamlı artması ve izlenmesi amacı ile istatistik bilgileri derler, bilgi kaynakları oluşturur, konu ile ilgili araştırma inceleme çalışması yapmak,

• Üyelerinin her türlü mesleki sorunlarına eğilerek çözümler sağlamak,

• Yerel ve küresel ölçekli gelişmeleri takip ederek üyelerinin çıkarlarını korumak

• Kargo, kurye ve lojistik taşımacılığının çağdaş teknoloji, bilgi ve materyalleri ile donanıp gelişebilmesi için çalışmalar yapmak,

• Üyeleri arasındaki mesleki rekabetin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde oluşması için gereken önlemleri almak.

daha az göster

V

Vizyon

Kuruluşundaki milli amacın gerekliliklerini yerine getirerek, stratejik ve bölgesel konumu itibariyle ülkemizi kargo taşımacılığı konusunda merkez durumuna getirmek; dijitalleşen dünyada gerekli teknolojik altyapının oluşturulmasıyla birlikte kargo, kurye ve lojistik sektöründe işlem hacmi

daha fazlasını göster

ve buna bağlı olarak istihdam sayısını maksimize etmek.

daha az göster

T

Tarihçe

25 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden Türkiye KARİD, KARGO, KURYE VE LOJİSTİK sektörünün gelişmesi ve sektörde yer alan işletmelerin küresel ölçekte rekabet edebilmesine, araştırma ve buna bağlı olarak geliştirdiği çözüm ve önerileriyle ışık tuttu.

daha fazlasını göster

Son 10 yıllık dönemde nitelikli istihdam gücünü artırarak toplumun refah seviyesinin artmasına ve gelişen teknolojiyle birlikte Türkiye’de sektörel büyümenin sağlanması ve kalkınma süreçlerinde çözüm ortağı oldu.

Türkiye KARİD, milli değerlere bağlı kalarak sektörün gelişmesinde, nitelikli iş gücü ve istihdamın artmasına ve üyelerinin her türlü mesleki sorunlarına eğilerek çözümler sağlamaya devam edecek.

4 Aralık 1998 tarihinde KARİD (Kargo İşletmecileri Derneği) adıyla kurulmuştur.
6 Mart 1999 tarihinde T.C Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin’in katılımıyla ilk tanıtım toplantısını düzenlemiştir.
14 Haziran 2004 tarihinde Bakanlar Kurulunun 2004/7551 sayılı kararı ile ‘TÜRKİYE’ kelimesinin kullanılmasına izin verilmiş olması sebebiyle derneğin ismi TÜRKİYE KARGO, KURYE VE LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir.

daha az göster

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik Sektörü; katma değer yaratır, kayıtlı istihdamın
artmasını sağlar, iç ve dış ticaretin yükselmesi için çalışır.

Türkiye KARİD, Türkiye kargo, kurye ve lojistik sektörünü geleceğe taşıma amacıyla çalışır.
Sektörü dünya standartlarında hatta üzerinde bir çizgiye yükseltmek adına uyum çalışmaları yürütür.

Kargo, kurye, dağıtım ve lojistik işletmecileri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.
Kargo, kurye, dağıtım ve lojistik işletmecilerinin sorunlarını çözecek önlemleri alır.
Üyeleri arasındaki mesleki rekabetin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde oluşması için gereken önlemleri alır.
Sektörde verimliliğin artırılması için sempozyum, panel ve konferanslar düzenler. Katalog, dergi, gazete ve kitap yayınlar.

Yönetim Kurulumuz

Türkiye Karid Başkanları