Misyon
• Üyelerin verimliliğini artırıcı, hizmetlerin yürüyüşünde kamusal güvenliği ve saygınlığı sağlayıcı tedbirler almak, • Kargo, kurye ve lojistik işletmeciliği ilke ve politikalarını yerleştirir, geliştirir ve hizmet normlarının gerektirdiği insan gücü potansiyelinin talep gereklerini ve dinamizmini sağlayıcı önlemler almak, • Kargo, kurye ve lojistik potansiyelinin devamlı artması ve izlenmesi amacı ile istatistik bilgileri derler, bilgi kaynakları oluşturur, konu ile ilgili araştırma inceleme çalışması yapmak,

daha fazlasını göster

• Üyelerinin her türlü mesleki sorunlarına eğilerek çözümler sağlamak, • Yerel ve küresel ölçekli gelişmeleri takip ederek üyelerinin çıkarlarını korumak • Kargo, kurye ve lojistik taşımacılığının çağdaş teknoloji, bilgi ve materyalleri ile donanıp gelişebilmesi için çalışmalar yapmak, • Üyeleri arasındaki mesleki rekabetin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde oluşması için gereken önlemleri almak.

daha az göster