Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
IMG_3232

Posta sektöründe yetkilendirme rejimi ve Lisanslı taşımacılık.

Kayıt dışılığın çok yaygın olduğu ülkemizde Posta Hizmet sağlayıcısı olarak taşımacılık yapacak şirketlerin mutlaka lisans almaları ve yasal olarak faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Bu husus 6475 sayılı Posta Hizmetleri kanunu ve yetkilendirme yönetmeliğinde açık ve net olarak belirlenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili yetkili kurum  BTK tarafından internet sayfasında da bu husus duyurulmaktadır.

“6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetlerinin ancak bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Sektörde yer alan tüm aktörlerin BTK internet sayfasında yayınlanan lisanslı firmaları ve hizmet için kapsadığı alanları dikkate alarak kayıt dışılığa hayır demeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, 6475 sayılı Kanun gereğince posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekmektedir. Yetkilendirme ise Kurum tarafından şirketlere yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılacaktır.

Yetki belgesi almak isteyen şirketlerin 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde yer verilen şartları karşılaması ve bu şirketlerin faaliyet göstermek istedikleri coğrafi kapsam için belirlenmiş olan yetkilendirme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

 

güncel lisanslı posta hizmet sağlayıcıları listesi için tıklayınız…

güncel posta hizmet sağlayıcıları listesi – 21.02.201722 Şubat 2017