Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
btk

Posta sektörü yetkilendirme yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29019

POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmeti verilebilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız…

posta hizmetleri-yetkilendirme yönetmeliği–resmi gazete

 17 Şubat 2017