Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
btk

Posta Hizmetlerinin sunulması yönetmeliği.

Resmi Gazete Tarihi: 03.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 2901

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız…

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 17 Şubat 2017