Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
btk

Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar

BTK 2016/DK-YED/517 sayılı Kurul kararı olarak 27.12.2016 tarihinde yayınlanmıştır.

POSTA GÖNDERİLERİNE İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİNE YÖNELİK
USUL VE ESASLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu çerçevesinde faaliyet
gösteren posta hizmet sağlayıcılarının kabul ettiği ve/veya alıcısına teslim ettiği posta
gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız…

Posta_Güvenlik_Tedbirleri_Usul__Esas

 17 Şubat 2017