Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
UbakLogo(2)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

Kanun Numarası   : 4925

BİRİNCİ KISIM, BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız….

4925 Karayolu Taşıma kanunu-tüm değişiklikler işlenmiştir.21.2.201720 Şubat 2017