Başkandan Mesajlar Tümünü Göster
btk

1 Nisan 2017′ de yürürlüğe giren Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine ilişkin Kurul Kararı uygulamalarında sorunlar büyüyor.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 2016/DK – YED/517 sayılı kararı ile onaylanan “Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar” uyarınca 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki maddelere istisnasız uyulması gerekmektedir.

1.4.2017′ den itibaren Kurul Kararının uygulanmasına başlanması ile birlikte Kargo firmalarında istisnasız birçok sorun baş göstermeye başlamıştır. Konu ile ilgili olarak Nisan 2017 ayının son haftasında BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı ile yapılan toplantıda sektör temsilcilerinin sorunları iletilerek çözüm yollarının araştırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kargo firmalarımızın yaşadığı önemli sorun maddeleri ve çözüm önerileri şu şekilde ön plana çıkmaktadır.

ÖNEMLİ SORUN MADDELERİ :

  • Kargo sistemlerinde uygulamanın  başlaması ile birlikte tıkanma başlamıştır.
  • Yönetmeliğe göre istenen bilgilerin bir kısmı alınamamaktadır.
  • Bimer’ e yapılan tüketici şikayetleri artmış olup bu şikayetler BTK’ na yansımıştır.
  • % 97′ e varan yüksek bir oranda olan müşteri memnuniyetinde azalma söz konusu olmaktadır.
  • Sektörde devir kargo sorunu 2 katına çıkmaktadır.(belge7bilgi alınamadığından teslimat olmamaktadır)
  • TC kimlik no alımı ve doğrulamada sorun yaşanmaktadır.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

  • Prosedürler ya kaldırılmalı, veyahut azaltılmalıdır.
  • Vatandaş bilgilendirilmeli, yaşadıkları tereddütler giderilmelidir. Bu konuda BTK kamu spotu yayınlayabilir. Duyurular hazırlanabilir.
  • TC kimlik doğrulamasının yapılabilmesi için ek belge/bilgi gerekmekte olup, vatandaşlardan bu bilgi alınamamaktadır. Bu sorunun bugüne kadar aşılamamaktadır.
  • TC kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılmasında (Mernis) Lisans sahibi firmalara yetki verilmesi sağlanmalıdır.( Bu yetki Telekom firmalarına verilmektedir.

ilgili yönetmeliğe aşağıda ulaşabilirsiniz.

Posta_Güvenlik_Tedbirleri_Usul__Esas

 5 Mayıs 2017